Hjemmeside » livsstil » Hvorfor er solpaneler viktige i vårt samfunn?

  Hvorfor er solpaneler viktige i vårt samfunn?

  Fotovoltaiske og solvarmepaneler gir fri strøm ved å konvertere sollys til strøm eller overføre solens varme til varme- og ventilasjonsanlegg. Bruk av solcellepaneler til å generere energi gir mange fordeler, som inkluderer reduksjoner i kostnadene forbundet med å generere elektrisitet. Solcellepaneler gir også forurensningsfrie strømkilder og gir nye nivåer av uavhengighet til energiforbrukerne.

  Det er mange forskjellige grunner for samfunn å vedta solenergi. (Bilde: Altrendo bilder / Stockbyte / Getty Images)

  Solkraft reduserer luftforurensning fra kullkraftverk

  Mens kullkraftverk filtrerer sine utslipp, trer mengder giftige partikler inn i luftfiltreringssystemene og går inn i atmosfæren. Merkur er blant de forurensende stoffene som kommer inn i luften fra kullkraftverkutslipp, og det kan forurense lokale økologiske systemer og skade planter, dyreliv og menneskelige innbyggere. Fordi solenergi er utslippsfri, er det mer trygt for miljøer og lokalsamfunn at naboens solpanelskalaer er enn kullkraftverk.

  Bevaring av ressurser

  Fordi solcellepaneler konverterer lys fra solen til varme og elektrisitet, krever de ingen annen kilde til drivstoff. Kull-, naturgass-, olje- og kjernekraftanlegg stole på uutnyttelige ressurser for å generere kraft.

  Bevaring av habitater påvirket av Gruvedrift

  Kull- og uranutvinning er ofte ødeleggende for deres lokale miljøer. Tungt utstyr, avfallsprodukter og storskala forstyrrelser av lokale habitater kan gjøre at landet som omgir en gruve og ubrukelig etter at gruven ikke lenger er i bruk. Kullgruvearbeid er også farlig for arbeidstakere som driver gruvene. Bruk av solcellepaneler eliminerer disse farene for både gruvearbeidere og miljøet.

  Redusere behovet for atomkraft

  Kjernekraft er noen ganger klassifisert som en ren eller "grønn" energikilde på grunn av mangelen på luftforurensning i forbindelse med den, men det genererer skadelig avfall. Kjernefysjonsreaktorer er kontroversielle på grunn av det langvarige kjernefysiske avfallet de produserer, og muligheten for katastrofale hendelser, som tjernobylmeltingen.

  Redusere de finansielle kostnadene av elektrisitet

  Fordi sollys er tilgjengelig uten kostnad, krever solpaneler ikke dyrt gruvedrift og drivstoffbehandling. Når en solcellepanel er bygget, opererer den gratis. I enkelte applikasjoner kan solpaneler brukes til å supplere eksisterende strømkilder for å redusere den totale energikostnaden. I kraftanlegg hvor all nødvendig strøm leveres av solenergi og andre fornybare energikilder, for eksempel vind eller vannkraft, genereres elektrisitet helt uten kostnad.

  Genererer Energi Uavhengighet

  Nasjoner som trenger å få olje og andre drivstoffkilder fra andre nasjoner, er beholdt til sine leverandører. Slike land kan finne det nødvendig å kompromittere deres nasjonale sikkerhet eller prinsipper for å opprettholde handel med sine leverandører. Samfunn og nasjoner som vedtar solenergisystemer, reduserer eller eliminerer deres avhengighet av utenlandske drivstoffkilder.